Samba

Yleistä

 • Samba on Canastasta kehitetty peli, jossa kerätään canastojen lisäksi värisarjoja, joita kutsutaan samboiksi.
 • Sambaa voidaan pelata 2-6 pelaajan kesken, perusversio on neljälle hengelle pareittain. Kaksin-, kolmin- ja viisinpelissä kukin pelaa omaan pussiinsa; nelin- ja kuusinpeli pelataan pareittain siten että parit istuvat vastakkain. Kuusinpelissä on siis kolme paria.
 • Lue ensin Canastan säännöt, tällä sivulla on selostettu vain säännöt, jotka poikkeavat Canastasta.

Käsitteitä

Samba on värisarja, jossa on tasan seitsemän korttia. Sambassa ei saa olla villejä kortteja eikä kolmosia. Sambaa ei saa jatkaa yli seitsemän kortin mittaiseksi.

Jako

 • Sambassa käytetään kolmea pakkaa, joissa jokaisessa on mukana kaksi jokeria, yhteensä 162 korttia
 • Jos pelaajia on 2-5, jaetaan jokaiselle 15 korttia. Kuuden pelaajan pelissä jaetaan jokaiselle 13 korttia.

Tavoite

Kerätä vähintään kaksi canastaa tai sambaa (1 kumpaakin tai kaksi canastaa tai kaksi sambaa) ja hankkiutua sen jälkeen eroon kaikista käsikorteista.

Pelin kulku

 • Umpipakasta nostetaan aina kaksi korttia kerrallaan. Vuoron lopussa laitetaan pois yksi kortti kuten Canastassakin.
 • Punaisen kolmosen saa pelata avopakkaan, jolloin se estää seuraavaa pelaajaa nostamasta avopakkaa.

Pöytäyssäännöt

 • Sambassa eli värisarjassa ei saa olla lainkaan villejä kortteja.
 • Valmiissa canastassa tulee olla enintään kaksi villiä korttia ja vähintään kaksi luonnollista korttia .
 • Avauspöytäyksessä (kummankin pelaajan tai parin ensimmäisessä pöytäyksessä kussakin jaossa) tulee olla pisteitä vähintään seuraavasti:
Pelaajan/parin pisteet aiemmilta kierroksilta Avauspöytäyksen vähimmäispisteet
<0 15 (siis mikä tahansa vähintään kolmen kortin ryhmä)
0 ... 1495 50
1500 ... 2995 90
3000 ... 6995 120
7000 ... 9995 150

Avopakan nostaminen

Avopakka on aina lukittu. Avopakan saa nostaa ainoastaan puhtaalla parilla: pöytäykset eivät oikeuta avopakan nostamiseen.

Korttien pistearvot

 • Pöydätyt punaiset kolmoset lasketaan pöydänneen joukkueen hyväksi vain, jos joukkueella on lopettamiseen vaadittavat kaksi canastaa tai sambaa. Muussa tapauksessa jokaisen pöydätyn punaisen kolmosen pistearvo on -100.
 • Kaikki punaiset kolmoset samalla joukkueella on 1000 pisteen arvoinen yhdistelmä. Neljästä punaisesta kolmosesta ei saa 800 pistettä kuten Canastassa.
 • Muuten pistearvot kuten Canastassa.

Pisteiden laskenta

 • Kukin pelaaja (kahden, kolmen ja viiden hengen pelissä) / kukin joukkue (neljän ja kuuden hengen pelissä) saa pisteitä seuraavasti
Joukkue Piste
Lopetus 200
Samba 1500
Puhdas canasta 500
Sekakanasta 300
Pöydätyt kortit (myös canastoihin ja samboihin sisältyvät) korttien pistearvo
Käsikortit korttien pistearvo negatiivisena, jokainen punainen kolmonen -500 pistettä.
Pöydätyt punaiset kolmoset 1-5 kpl: 100 p. jokaisesta
6 kpl: 1000 p.*

* Jos joukkueella ei ole lopetukseen vaadittavaa määrää canastoja/samboja, jokaisesta pöydätystä punaisesta kolmosesta saa -100 pistettä.

 • Sambaa pelataan 10 000 pisteeseen asti.

Etiketti

Korteista puhuminen pelin aikana on ehdottomasti kiellettyä, kuten yleensäkin korttipeleissä. Parilta saa kysyä ainoastaan kerran pelin aikana 'Saanko lopettaa'. Vastausta on myös noudatettava.

Taktiikka

Kortit 8, 9 ja 10

Jokaisessa sambassa on kortit 8, 9 ja 10. Siksi ne ovat arvokkaita kortteja, joita ei kannata lyödä kovin varomattomasti avopakkaan.

Villit kortit

Villien korttien merkitys on melko pieni, koska niitä saa käyttää vain kaksi valmiiseen canastaan eikä yhtään kappaletta sambaan. Siksi villejä kortteja kannattaa lyödä tarvittaessa avopakkaan, jotta vastapuoli ei saa nostettua sitä.

Sääntövariaatioita

 1. Suomen canastaliiton viralliset säännöt
 2. Samban tanskalaiset säännöt www.pagat.comissa
 3. Avopakka on lukittu vain, jos sinne on lyöty villi kortti tai jos avopakan pohjaksi käännetty kortti on punainen kolmonen. Lukitsemattoman avopakan saa nostaa, jos on pöytäys, johon avopakan päällimmäinen kortti sopii. Avopakan lukitsemisen merkiksi lukkokortti laitetaan avopakkaan poikittain.
 4. Punaista kolmosta ei saa löydä avopakkaan, vaan se täytyy välittömästi pöydätä.

korttipelit.net