Moska

Yleistä

 • Moska on erityisesti Itä-Suomessa ja Tampereen Rakentajakillassa (TARAKI) pelattava korttipeli, joka on läheistä sukua venäläiselle durak-pelille
 • 2-6 pelaajaa (optimi 4-6)

Jako

 • Tavallinen 52 kortin pakka
 • Ensimmäinen jakaja arvotaan
 • Jakaja saa tarjota pakan nostoa oikealla puolella olevalle pelaajalle ja jos pelaaja erehtyy pakkaan koskemaan, hänestä tuleekin uusi jakaja
 • Kullekin jaetaan kuusi korttia yksitellen sekä seuraava kortti käännetään oikeinpäin ja asetetaan pakan alle poikittain. Tästä maasta tulee valtti.
 • Kakkonen on alin kortti, ässä ylin. Valtti kaataa pienemmän valtin tai minkä tahansa muuta maata olevan kortin
 • Seuraavissa jaoissa edellisen pelin häviäjä jakaa

Pelin tavoite

Välttyä jäämästä viimeiseksi pelaajaksi, jolla on kortteja kädessä

Pelin kulku

Tässä pelin perussäännöt, muunnelmista myöhemmin lisää

 • Moskapeli koostuu hyökkäyksistä. Hyökkäyksessä pelaajilla on kaksi eri roolia:
  1. hyökkääjä (joka pyrkii lyömään sellaisia kortteja, että tappaja joutuisi nostamaan ne)
  2. tappaja (joka pyrkii kaatamaan eli tappamaan pöydälle lyödyt kortit)
 • Hyökkäyksen aloittaa aina yksi pelaaja, mutta sen jälkeen muut pelaajat tappajaa lukuunottamatta voivat jatkaa hyökkäystä
 • Hyökkäys kohdistuu myötäpäivään katsottuna seuraavaa pelaajaa kohti, joka siis on tappajan roolissa
 • Etumies aloittaa ensimmäisen hyökkäyksen
 • Hyökkäys tyhjälle pöydälle koostuu pareista, kolmosista ja nelosista tai vaihtoehtoisesti yksittäisestä kortista. Esim. 8-8, 2-2-5-5, pelkkä Q tai 7-7-7-J-J ovat sallittuja hyökkäyksiä. Sen sijaan 2-7-7 ei ole sallittu, koska siinä on sekä yksittäinen kortti että pari.
 • Tappaja tappaa haluamansa kortit käsikorteillaan kortti korttia vastaan. Pöydällä olevan kortin voi kaataa valtilla tai suuremmalla kortilla samaa maata kuin pöydällä oleva kortti
 • Tappaja täydentää pakasta kätensä kuuteen korttiin vasta hyökkäyksen päätyttyä. Muut pelaajat täydentävät kättään aina kortin lyömisen jälkeen, jos käteen jää alle kuusi korttia.
 • Muutkin pelaajat kuin tappaja voivat nyt jatkaa hyökkäystä, mutta hyökkäyskortin silmäluvun on aina täsmättävä jonkun pöydällä olevan kortin kanssa. Esim. jos hyökkäys on aloitettu nelosella ja tappaja on kaatanut sen seiskalla, saa hyökkäystä jatkaa nelosilla ja seiskoilla.
 • Hyökkäyskortteja ei saa enää lisätä, kun tappaja on käyttänyt kuusi käsikorttia tai kun tappajan käsikortit loppuvat. Tappajalta saa tarvittaessa kysyä käsikorttien määrää.
 • Jos pelaajat erehtyvät lyömään pöydälle enemmän kortteja kuin on sallittu, hyökkääjä saa valita, mikä lyödyistä korteista jää pöydälle
 • Hyökkäys päättyy, kun
  1. tappaja saa kaikki kortit tapettua (muut eivät halua/pysty jatkamaan hyökkäystä)
  2. tappaja ei halua/pysty tappamaan kaikkia kortteja, jolloin hän nostaa tappamattomat kortit käteensä
 • Jos tappaja nostaa kortteja pöydältä, on muilla pelaajilla vielä oikeus lyödä sellaisia kortteja tappajan nostettavaksi, joiden silmäluku täsmää pöydällä olleiden korttien kanssa
 • Hyökkäyksen päätyttyä tapetut kortit (sekä hyökkäys- että tappokortit) poistetaan pelistä ja tappaja täydentää kätensä kuuteen korttiin
 • Seuraava hyökkäysvuoro riippuu siitä, tapettiinko kaikki kortit vai nostiko tappaja jonkun kortin käteensä:
  1. Jos tappaja tappoi kaikki kortit, hän saa aloittaa uuden hyökkäyksen vasemmalla puolellaan olevaa pelaajaa vastaan.
  2. Jos tappaja sen sijaan nosti yhdenkin kortin pöydästä, hyökkäysvuoro siirtyy hänen vasemmalla puolellaan olevalle pelaajalle.
 • Koko pelin ajan pelaajilla on oikeus vaihtaa valtti-2 pakan alle laitettuun valttikorttiin

Loppupeli

 • Kun umpipakka loppuu, pelataan käsikortit loppuun
 • Peliä jatketaan, kunnes vain yksi pelaaja on jäljellä. Hänestä tulee ensi kierroksen jakaja.

Muunnelmia

TARAKI:n moska

Tampereen Rakentajakillassa TTY:llä pelataan moskaa käyttäen hyvin mielenkiintoisia termejä (merkitty kursiivilla) ja seuraavin sääntöeroavuuksin:

 1. Pelaajat eivät saa vaihtaa valtti-2:sta pakan alla olevaan valttikorttiin
 2. Tappaja saa tappaa myös omia käsikorttejaan eli Pyöveli voi mestata omia kansalaisiaan. Tapettavalle kortille pätee sama perussääntö: silmäluvun pitää täsmätä jonkun pöydällä olevan kortin kanssa. Oma kortti pitää saman tien tappaa toisella käsikortilla. Omien tappaminen on taktisesti edullista, koska jokainen oman kortin tappaminen kuluttaa kaksi korttia kädestä ja näin hyökkäyksen maksimimäärä (enintään kuusi kulutettua korttia tappajan kädestä) tulee nopeasti vastaan.
 3. Omien korttien liiallinen tappaminen eli virpiminen on kiellettyä. Pöytään saa lyödä omiaan vain sen verran, että tappamattomien korttien lukumäärä on pienempi tai yhtä suuri kuin kädessä olevien korttien lukumäärä kuitenkin niin, että käytettävien korttien maksimimäärä on 6, vaikka kädessä olisi alunperin ollut enemmän kortteja.
  Esimerkki: tappajalla 6 korttia, pöydälle on lyöty (eli pläträtty) kaksi korttia. Enintään kaksi omaa korttia voi tappaa, sillä kahden oman kortin tappamiseen kuluu neljä korttia kädestä (jää 2) ja pöydällä on kaksi tappamatonta korttia. Kolmen oman tappaminen vaatisi kaikki kuusi käsikorttia ja tällöin pöydälle jäisi kaksi korttia mestaamatta ja sääntöä rikottaisiin.

Lisää TARAKI:n moskatermejä selitettynä:

kansalainen käsikortti kansalaisisto käsikortit kolmoissalkow kolme paria korttien räknäys pakassa jäljellä olevien korttien laskenta mestata kaataa eli tappaa pöydälle lyöty kortti mestausareena pöytä, paikka jonne pläträttävät kortit lyödään moskaaja moskan pelaaja nostomies umpipakasta nostettava kortti pläträys Sääntöjen mukaisesti suoritettu korttien lyöminen pöytään pyövelin mestattavaksi pläträysjärjestys se järjestys, missä pelaajat ovat lyöneet kortteja pöydälle pläträäjä pelaaja, jonka vuoro on hyökätä pyöveli pelaaja, joka yrittää kaataa eli mestata muiden lyömiä kortteja reservi umpipakka single yksittäinen kortti spock valtti tetra neljä numeroarvoltaan samaa korttia eli neloset tripla kolme numeroarvoltaan samaa korttia eli kolmoset tunkio kaadettujen, pelistä poistettujen korttien pino tupla kaksi numeroarvoltaan samaa korttia eli pari tuplatupla kaksi tuplaa eli kaksi paria täyslaidallinen sellainen sallittu pläträys, jolla pläträäjä saa lyötyä kaikki kuusi korttiaan pöydälle. Esim. kolme tuplaa tai tetra ja tupla

Kaavin moska

 1. Jakaja saa tarjota pakkaa kenen tahansa nostettavaksi
 2. Valttia ei heti käännetä, vaan peli alkaa sillä, että muut pelaajat hyökkäävät jakajaa vastaan kakkosilla (pakasta ei saa vielä ottaa täydennystä)
 3. Kakkosten lyömisen jälkeen pakasta käännetään päällimmäinen kortti valtiksi, sijoitetaan se pakan alle poikittain ja tämän jälkeen pelaajat täydentävät käsikorttinsa kuuteen
 4. Peli jatkuu tavallisten sääntöjen mukaisesti: tappaja (aluksi siis jakaja) tappaa pöydälle laitetut kortit ja muut pelaajat voivat jatkaa hyökkäystä silmäluvun täsmätessä
 5. Jos pelin alussa kukaan ei aloita kakkosilla jakajaa vastaan, valtti käännetään ja jakaja aloittaa ensimmäisen hyökkäyksen
 6. Tappajalla on oikeus vaihtaa tappokortteja. Esim. aluksi voi käyttää tappamiseen pieniä valtteja (vaikka kädessä olisi vaihtoehtona isoja kortteja tapettavan kortin maata) ja kun muut pelaajat jatkavat korttien lyömistä, voi nuo valtit ottaa takaisin käteen ja vaihtaa tilalle isot kortit. Tätä kutsutaan kerjäämiseksi ja sen tarkoituksena on saada hyökkääjät lyömään numeroarvoltaan pieniä ja siten helposti kaadettavia kortteja pöytään.
  Huom! Vaikka tappaja nostaa tappokortin käteensä, saavat muut pelaajat edelleen hyökätä korteilla, joiden silmäluku täsmää käteen nostetun kortin kanssa.
 7. Kun jakaja on tappovuorossa, muut pelaajat saavat aina lyödä kakkosia siitä riippumatta, mitä kortteja on pöydässä. Jakajalle on siis sallittua lyödä esimerkiksi 2-5 tai 2-6-6.
 8. Jakajalla on oikeus tappaa omista käsikorteistaan kakkoset aina ollessaan tappovuorossa, kunhan pakassa on kortteja vähintään saman verran kuin omien kakkosten tappamiseen kuluu. Jakaja
  1. lyö kakkoset pöytään
  2. tappaa ne suuremmalla kortilla tai valtilla
  3. ottaa pakasta uudet kortit kakkosten ja tappokorttien tilalle
  4. jatkaa toisten pelaajien lyömien korttien tappamista

korttipelit.net