Kitumaija

Yleistä

 • Kitumaija on suomalainen peli, jonka säännöissä on piirteitä turakasta, mustastamaijasta sekä knorrista
 • Sopii eri pelaajamäärille. 3-5 lienee sopiva määrä.
 • Tällä sivulla kuvataan ensin "kituliaampi" versio ja sitten "vähemmän kitulias" versio, jossa peli etenee nopeammin eivätkä kortit jää niin helposti kiertämään pelaajien kesken, vaikka pelaajia olisi ainoastaan kaksi.

Pelin tavoite

 • päästä korteista eroon ja erityisesti välttyä jäämästä kitumaijaksi eli viimeiseksi pelaajaksi, jolla on kortteja kädessään

Jako

 • tavallinen 52 kortin pakka
 • kullekin jaetaan viisi korttia
 • Pakan päällimmäinen kortti käännetään pakan viereen avopakan aloituskortiksi ja loppu pakka jää umpipakaksi eli nostopakaksi. Jos aloituskortiksi kääntyy patarouva, se palautetaan keskelle pakkaa ja käännetään uusi aloituskortti.
 • avopakasta saa näkyä vain päällimmäinen kortti (pelaajat voivat kuitenkin keskenään sopia, että kolme päällimmäistä korttia saa tarkistaa)

Korttien arvojärjestys

 • kakkonen on alin kortti, ässä korkein
 • risti on kova maa, jonka päälle ei käy valtti: ristin päälle voi pelata ainoastaan suuremman ristin
 • ruutu on valttia, valtin päälle voi pelata ainoastaan suuremman valtin
 • pata ja hertta ovat tavallisia maita: niiden päälle käy suurempi kortti samaa maata tai mikä tahansa valtti
 • Maija eli patarouva on erikoiskortti, joka pakottaa seuraavan pelaajan nostamaan avopakasta viisi korttia.

Pelin kulku

 • Etumies aloittaa, vuoro siirtyy myötäpäivään
 • Kukin pelaaja lyö vuorollaan kaksi korttia avopakkaan, joista ensimmäisen kortin pitää olla parempi kuin avopakan päällimmäinen kortti eli pelaajalla on ylimenopakko. Kutsun tätä korttia kiinniottokortiksi. Toisen kortin pelaaja saa valita vapaasti ja tämän jälkeen vuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle. Kutsun jälkimmäistä korttia vapaavalintaiseksi kortiksi
 • maijan saa pelata ainoastaan vapaavalintaisena korttina eli sitä ei voi pelata kiinniottokorttina esim. avopakassa olevan patakympin päälle
 • pelaajat täydentävät aina umpipakasta kätensä viiteen korttiin
 • jos edellinen pelaaja on lyönyt maijan avopakkaan, seuraavan pelaajan tulee heti nostaa viisi päällimmäistä korttia avopakasta ja vuoro siirtyy eteenpäin
 • mikäli pelaaja ei voi (tai halua) lyödä kiinniottokorttia, hän nostaa avopakasta kolme päällimmäistä korttia ja vuoro siirtyy seuraavalle pelaajalle
 • vaikka edellinen pelaaja olisi nostanut avopakasta kortteja, vuorossa olevan pelaajan tulee aina pelata kiinniottokortti eli noston jälkeen avopakan päällimäiseksi jäänyt kortti jää seuraavalle pelaajalle kiinniotettavaksi
 • Avopakan alimmaista korttia ei ole pakko nostaa. Alimmaisen saa siis jättää nostamatta, vaikka nostettujen korttien lukumäärä jäisi vajaaksi.
 • Jos kädessä on tasan viisi korttia, on oikeus kokeilla onnea kääntämällä kortti umpipakasta avopakkaan. Jos kortti sopii avopakkaan, peli jatkuu normaalisti eli pelaaja lyö avopakkaan vapaavalintaisen kortin (tämänkin voi halutessaan kääntää umpipakasta umpimähkään). Jos sen sijaan käännetty kortti ei sovi avopakkaan, pelaajan tulee nostaa sekä käännetty kortti että avopakan kolme päällimmäistä korttia käteensä.

Loppupeli

 • Kun umpipakka loppuu, pelataan käsikortit loppuun
 • pelaajien ei tarvitse paljastaa käsikorttiensa määrää
 • Pelin voittaa pelaaja, jolta loppuvat kortit ensimmäiseksi. Peliä jatketaan kuitenkin, kunnes enää yksi pelaaja jää jäljelle.
 • Jos pelaajalta loppuvat kortit kesken vuoron eli hän pystyy pelaamaan kiinniottokortin, mutta hänellä ei ole vapaavalintaista korttia, hän pääsee pois pelistä lyömällä viimeisen korttinsa, joka tulkitaan tällöin sekä kiinniotto- että vapaaksi kortiksi. Seuraava pelaaja jatkaa siis sääntöjen mukaisesti pelaamalla ensin kiinniottokortin ja sitten vapaavalintaisen kortin.

Muunnelma: vähemmän kitulias versio

 • risti on tavallinen maa, jonka päälle käy valtti
 • Valtti määritetään kääntämällä pakasta kortti jaon jälkeen. Pata ei kuitenkaan käy valtiksi: jos käännetty kortti on pata, se työnnetään pakan väliin ja käännetään uusi kortti. Toistetaan tarvittaessa, kunnes saadaan ei-pata valtiksi. Valtin määräävä kortti asetetaan umpipakan alle poikittain ja se toimii umpipakan alimpana korttina eli joku pelaajista nostaa sen käsikortikseen, kun umpipakka loppuu.

korttipelit.net