500 Rommi

Yleistä

 • Canastaa paljon helpompi rommipeli, jossa on omia erikoispiirteitä.
 • Sopii 2 ... 4 pelaajalle, kahdella pakalla voidaan pelata jopa 8 pelaajalla.
 • Erona moniin muihin rommipeleihin on se, että myös vastustajien pöytäyksiin sopivia kortteja saa pöydätä ja pöytääjä saa niistä pisteet tavalliseen tapaan.
 • Tietyissä tilanteissa pelaaja voi huutaa "Rommi!" ja varastaa vuoron.

Tavoite

Tarkoituksena on pöydätä värisuoria (vähintään kolme korttia) ja kolmen tai neljän kortin ryhmiä ja tällä tavoin päästä kaikista käsikorteista eroon.

Jako

 • Tavallinen pakka, lisäksi kaksi jokeria. Suurella pelaajamäärällä käytetään kahta tällaista pakkaa.
 • Jakaja jakaa kaikille 7 korttia ja kääntää pakan päällimmäisen kortin avopakan ensimmäiseksi kortiksi pakan viereen.
 • Korttien arvojärjestys: ässä alin tai ylin (ei molempia), muuten normaali arvojärjestys. Korttien pistearvot selviävät taulukosta
Kortti Pistearvo
2 ... 9 5
10 ... K 10
Ässä ja jokeri 15

Pelin kulku

Yleiset pelisäännöt

 • Etumies aloittaa, peli kulkee näin:
 • Pelaaja aloittaa vuoronsa joillakin kolmesta vaihtoehdosta
  1. Umpipakan päällimmäisen kortin nostaminen
  2. Avopakan päällimmäisen kortin nostaminen
  3. Useamman kortin nostaminen avopakan päältä (välistä tai pohjalta ei saa ottaa kortteja)
 • Kahteen ensimmäiseen vaihtoehtoon ei liity mitään erikoista, niiden jälkeen pelaaja saa tehdä yhden tai useamman pöytäyksen, mutta se ei ole pakollista. Vuoro lopetetaan laittamalla yksi kortti avopakkaan. Pois laitettava kortti ei saa olla sama kuin avo-/umpipakasta nostettu.
 • Kolmannessa vaihtoehdossa pelaajan on pakko pöydätä alin avopakasta otettu kortti. Tämän jälkeen pelaaja saa tehdä halutessaan muita pöytäyksiä ja lopettaa vuoronsa tavalliseen tapaan.

Pöytäykset

 • Sallittuja pöytäyksiä ovat siis värisuorat ja samannumeroisten kortin ryhmät. Ässä kelpaa joko kakkosen alapuolelle tai kuninkaan yläpuolelle, mutta ei "kulman ympäri", joten K-A-2 ei ole sallittu. Ryhmissä kaikkien korttien pitää olla eri maata, joten kahdella pakalla pelattaessa ♣5, ♣5, ♥5 ei ole sallittu, koska siinä on kaksi ristiä.
 • Pöytäyksen saa tehdä vain omalla vuorollaan. Sen pitää tapahtua siis sen jälkeen, kun on nostanut kortin, mutta ennen sitä, kun on laittanut kortin avopakkaan.
 • Jokeri voi edustaa mitä tahansa korttia, myös sellaista, mikä on jo käytössä jossakin pöytäyksessä. Muista, että ryhmissä kaikkien korttien pitää olla eri maata, siksi ei ole mahdollista jatkaa neljän kortin ryhmää jokerilla.
 • Pöytääjä asettaa kortit eteensä kuvapuoli ylöspäin. Jos pöytäyksissä käytetään jokeria, pelaajan täytyy valita, mitä korttia se edustaa. Kortteja ei saa siirtää pöytäyksestä toiseen.

Toisten pelaajien pöytäysten täydentäminen

Pelaajilla on oikeus pöydätä sellaisia kortteja, jotka sopivat toisten pelaajien pöytäyksiin. Jos joku on pöydännyt ♦10, ♦J, ♦Q , ja sinulla on kädessäsi ♦9, saat pöydätä sen eteesi. Pisteet pöytäyksestä tulevat sinulle, eivät sille, jonka pöytäystä täydensit. Jokerin edustama kortti on kerrottava, jos se ei ole itsestään selvä.

Rommi!

 • Pelin erikoisuus on se, että heti kun joku pelaajista laittaa avopakkaan pöytäyskelpoisia kortteja, kuka tahansa paitsi vuorossa oleva pelaaja saa huutaa "Rommi!" ja nostaa kyseiset kortit avopakasta (sekä luonnollisesti kaikki niiden päällä olevat kortit). Huutaminen pitää tehdä ennen kuin seuraava pelaaja nostaa kortin avo- tai umpipakasta.
 • Tällaisia tilanteita voi syntyä kahdella tavalla. Joku voi laittaa pois sellaisen kortin, joka sopii jonkun pelaajan pöytäyksiin. Toinen vaihtoehto on, että pelaaja laittaa avopakkaan kortin, joka yhdessä muiden avopakassa olevien korttien kanssa muodostaa valmiin pöytäyksen.
 • Tällaisen välikohtauksen jälkeen vuoro jatkuu huutajasta eteenpäin, joten jotkut saattavat menettää sillä kierroksella pelivuoronsa.

Lopettaminen

 • Peli loppuu, kun joku pelaajista pääsee käsikorteistaan eroon. Avopakkaan ei ole pakko laittaa viimeistä korttia, mutta se ei ole kiellettyäkään.
 • Lopettamisen jälkeen kukaan ei saa enää pöydätä korttejaan.
 • Peli loppuu myös, jos avopakka loppuu eikä vuorossa oleva pelaaja halua nostaa kortteja avopakasta.

Pisteiden laskenta

 • Pisteenlasku on erittäin yksinkertaista. Jokainen laskee pöytäyksissä olevien korttien pistearvot yhteen ja vähentää niistä käsikorttiensa pistearvon. Lopputulos merkitään kirjanpitoon.
 • Kuten pelin nimestä voi päätellä, 500 pistettä on voittoraja. Tasapelitilanteessa pelataan uusi jako, kunnes voittaja on selvillä.

Taktiikka

 • Avopakan korteista voit päätellä, mitä vastustajasi eivät kerää, ainakaan vielä.
 • Suosi värisuoria, sillä niissä voi olla yli neljä korttia, kun taas neljän samanarvoisen kortin ryhmään ei voi enää lisätä mitään.
 • Yritä pitää kätesi sellaisena, että mahdollisimman moni kortti sopii siihen.
 • Pidä käsikorttisi mahdollisimman pitkään salassa, mutta varo, ettei joku muu lopeta yllättäen.
 • Jos vastustajasi ottaa avopakasta kortin, paina se mieleesi ja vältä antamasta toista samankaltaista korttia. Joskus voi tosin olla vaikeaa päätellä, kerääkö vastustaja samannumeroisia kortteja vai värisuoraa.

Muunnelmia

Voittamiseen ei riitä 500 pisteen saavuttaminen, vaan pelaajan on myös tehtävä lopetus.

Epäselviä kohtia

Jos joku huutaa "Rommi!" virheellisesti, saako siitä rangaistuksen?


korttipelit.net